HOME > Healthy Living > โต๊ะอาหารของโลก : อินโดนีเซีย ตอนที่ 1

โต๊ะอาหารของโลก : อินโดนีเซีย ตอนที่ 1

โต๊ะอาหารของโลก : อินโดนีเซีย ตอนที่ 1

โต๊ะอาหารของโลก : อินโดนีเซีย ตอนที่ 1

Catur คือสาวนักเต้นชาวบาหลี ผู้ซึ่งมีรอยยิ้มที่สวยงาม
เธอนำผักสดจากตลาดท้องถิ่นมาปรุงผัดผักที่เรียกว่า
“Cap cay” ฝีมือรสมือแม่นี้ได้ถูกส่งต่อมาหลายต่อหลายรุ่น

AJINOMOTO

แนวคิดสามประการของเรา ได้ถูกถ่ายทอดผ่านสัญลักษณ์
ซึ่งปรากฎอยู่บนบรรจุภัณฑ์อาหารของอายิโนะโมะโต๊ะทั่วโลก

 • PHILIPPINE GINISA
 • INDONESIA Masako®
 • THAILAND RosDee®
 • SINGAPORE AJI-NO-MOTO®
 • VIENTNAM Aji-ngon®
 • BRAZIL Sazon
 • Hondashi
 • INDIA Hapima
 • PERU Dona Gusta®
 • MALAYSIA TUMIX
 • CAMBODIA RoseDee®
 • Hondashi

AJINOMOTO

The symbol of our three core ideas can be found on packages of<br>our global consumer food products.

 • PHILIPPINE GINISA
 • INDONESIA Masako®
 • THAILAND RosDee®
 • SINGAPORE AJI-NO-MOTO®
 • VIENTNAM Aji-ngon®
 • BRAZIL Sazon
 • Hondashi
 • INDIA Hapima
 • PERU Dona Gusta®
 • MALAYSIA TUMIX
 • CAMBODIA RoseDee®
 • Hondashi