HOME > Eco Activity > Chuyến hành trình bất tận của Cây Mía Ko

Chuyến hành trình bất tận của Cây Mía Ko

Chuyến hành trình bất tận của Cây Mía Ko

Nguyên liệu thô làm nên các thành phần AJI-NO-MOTO® là nông sản đến từ nhiều vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ở những vùng nơi chúng tôi tìm kiếm các thành phần nguyên liệu, chúng tôi luôn nỗ lực sản xuất theo cách luôn đảm bảo sự phát triển bền vững của những tặng phẩm từ thiên nhiên.

Mong ước này trở thành nguồn cảm hứng cho ý tưởng “vòng tròn sinh học” nhằm tận dụng triệt để nguồn nguyên liệu sản xuất mà không lãng phí bất kỳ thành phần nào, đồng thời làm nên những món quà tuyệt vời phục vụ đời sống con người và cả thiên nhiên.

“Vòng tròn sinh học” là nền tảng kinh doanh của các Công ty thuộc Ajinomoto Group trên toàn thế giới.

Đọc thêm >>

AJINOMOTO

Biểu tượng 3 khái niệm cốt lõi có thể được nhìn thấy trên bao bì các sản phẩm thực phẩm tiêu dùng của chúng tôi trên khắp thế giới.

 • PHILIPPINE GINISA
 • INDONESIA Masako®
 • THAILAND RosDee®
 • SINGAPORE AJI-NO-MOTO®
 • VIENTNAM Aji-ngon®
 • BRAZIL Sazon
 • Hondashi
 • INDIA Hapima
 • PERU Dona Gusta®
 • MALAYSIA TUMIX
 • CAMBODIA RoseDee®
 • Hondashi

AJINOMOTO

The symbol of our three core ideas can be found on packages of<br>our global consumer food products.

 • PHILIPPINE GINISA
 • INDONESIA Masako®
 • THAILAND RosDee®
 • SINGAPORE AJI-NO-MOTO®
 • VIENTNAM Aji-ngon®
 • BRAZIL Sazon
 • Hondashi
 • INDIA Hapima
 • PERU Dona Gusta®
 • MALAYSIA TUMIX
 • CAMBODIA RoseDee®
 • Hondashi