HOME > Healthy Living > Việt Nam: Những sáng kiến bảo vệ môi trường của chúng tôi

Việt Nam: Những sáng kiến bảo vệ môi trường của chúng tôi

Việt Nam: Những sáng kiến bảo vệ môi trường của chúng tôi

Việt Nam: Những sáng kiến bảo vệ môi trường của chúng tôi

Nhà máy Ajinomoto Việt Nam nằm ở ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh được trang bị các thiết bị và vận hành quy trình sản xuất thân thiện với môi trường, nhằm mục tiêu giảm thiểu tối đa gánh nặng lên môi trường tự nhiên. Những hệ thống này được các chuyên gia vận hành theo chế độ quản lý nghiêm ngặt hàng ngày. Nhân dịp này, chúng tôi giới thiệu về hoạt động tiên phong trong áp dụng chu trình sinh học của nhà máy, xử lý nước thải, sử dụng tài nguyên dư thừa làm nguồn năng lượng, tái chế sản phẩm phụ trong quá trình sản xuất v.v.

AJINOMOTO

Biểu tượng 3 khái niệm cốt lõi có thể được nhìn thấy trên bao bì các sản phẩm thực phẩm tiêu dùng của chúng tôi trên khắp thế giới.

 • PHILIPPINE GINISA
 • INDONESIA Masako®
 • THAILAND RosDee®
 • SINGAPORE AJI-NO-MOTO®
 • VIENTNAM Aji-ngon®
 • BRAZIL Sazon
 • Hondashi
 • INDIA Hapima
 • PERU Dona Gusta®
 • MALAYSIA TUMIX
 • CAMBODIA RoseDee®
 • Hondashi

AJINOMOTO

The symbol of our three core ideas can be found on packages of<br>our global consumer food products.

 • PHILIPPINE GINISA
 • INDONESIA Masako®
 • THAILAND RosDee®
 • SINGAPORE AJI-NO-MOTO®
 • VIENTNAM Aji-ngon®
 • BRAZIL Sazon
 • Hondashi
 • INDIA Hapima
 • PERU Dona Gusta®
 • MALAYSIA TUMIX
 • CAMBODIA RoseDee®
 • Hondashi