HOME > Healthy Living > Ðây là một phòng nghiên cứu

Ðây là một phòng nghiên cứu

Ðây là một phòng nghiên cứu

Ðây là một phòng nghiên cứu

Tại Công ty Ajinomoto Việt Nam, các chuyên gia luôn đam mê theo đuổi vị ngon trong nghiên cứu hàng ngày. Với mong ước có thể góp phần làm phong phú nền văn hóa ẩm thực Việt Nam, họ dốc sức để phát triển những sản phẩm và công thức nấu ăn mới. Hiểu rõ "vị ngon" ở mỗi quốc gia và sáng tạo ra "vị ngon mới" được người dân quốc gia đó ưa chuộng, đó chính là phương châm của các chuyên gia, và cũng chính là niềm tin mà Tập đoàn toàn cầu Ajinomoto theo đuổi.

AJINOMOTO

Biểu tượng 3 khái niệm cốt lõi có thể được nhìn thấy trên bao bì các sản phẩm thực phẩm tiêu dùng của chúng tôi trên khắp thế giới.

 • PHILIPPINE GINISA
 • INDONESIA Masako®
 • THAILAND RosDee®
 • SINGAPORE AJI-NO-MOTO®
 • VIENTNAM Aji-ngon®
 • BRAZIL Sazon
 • Hondashi
 • INDIA Hapima
 • PERU Dona Gusta®
 • MALAYSIA TUMIX
 • CAMBODIA RoseDee®
 • Hondashi

AJINOMOTO

The symbol of our three core ideas can be found on packages of<br>our global consumer food products.

 • PHILIPPINE GINISA
 • INDONESIA Masako®
 • THAILAND RosDee®
 • SINGAPORE AJI-NO-MOTO®
 • VIENTNAM Aji-ngon®
 • BRAZIL Sazon
 • Hondashi
 • INDIA Hapima
 • PERU Dona Gusta®
 • MALAYSIA TUMIX
 • CAMBODIA RoseDee®
 • Hondashi